Tin tức 

Về An Giang ăn cá linh trên đồng nước nổi

Vừa đến phà Hồng Ngự qua rẻo Tân Châu, đã nghe tiếng rao “ Ai cá linh đây” của mấy chị cắp cái thau đầy nhóc cá bán cho khách ven đường. Đồng nước nổi Xem: Tour du lịch miền tây mùa nước nổi           Tour du lịch Bến Tre           Tour du lịch sinh thái miền tây           Du lịch Bảo Duyên “Năm nay lũ về nhiều nên cá linh bộn”, đứa bạn học chung hồi đại học giờ làm chủ…

Xem tiếp