Tin tức 

Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ V năm 2019

Tiếp nối thành công của Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ IV năm 2015, UBND tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục tổ chức Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ V năm 2019 với chủ đề “Cây dừa trên đường hội nhập và phát triển bền vững”. Lễ Hội Dừa Bến Tre 2019 mang tầm quốc gia có gì mới ? Tiến độ chuẩn bị Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre 2019 Lễ hội Dừa Bến Tre 2019 được tổ chức nhằm mục đích tăng cường quảng bá, giới…

Xem tiếp